Date Hour Day Month Year
Wednesday 22:48 21 02 1979
Stem
Yi ↓P
Yi
Yin Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Bing ↑R
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Hai
Embryo
Hai
Pig
Yin Water
Wei
Dressing Up
Wei
Goat
Yin Earth
Yin
Death
Yin
Tiger
Yang Wood
Wei
Dressing Up
Wei
Goat
Yin Earth
Hidden Stems
Ren Jia
↑W ↑P
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Wu Jia Bing
↑P ↑R
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Na Yin
Fire on Mountain
Fire in Heaven
Fire in Furnace
Fire in Heaven
Stars
Personal Details
Full Name Jennifer Love Hewitt
Gender Female
Date of Birth 21 February 1979 22:48
Age 43
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 477312
Day Master 己 Yin Earth
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 子 (Zi) 丑 (Chou)
Destiny numeral 52
He Luo Li Shu 32+ 44- Σ76 H28
Season Spring
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 248
Weakening Score: 186
Overall: Strong
57 % 43 %
Five Factors
Five Elements
45 % - Power - Wood 木 (230)
25 % - Resource - Fire 火 (128)
23 % - Parallel - Earth 土 (120)
7 % - Wealth - Water 水 (35)
0 % - Output - Metal 金 (0)
Luck Pillars Jennifer Love Hewitt
74 64 54 44 34 24 14 4
02.2053-02.2063 02.2043-02.2053 02.2033-02.2043 02.2023-02.2033 02.2013-02.2023 02.2003-02.2013 02.1993-02.2003 02.1983-02.1993
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Ren ↑W
Ren
Yang Water
Xin ↑O
Xin
Yin Metal
Geng ↓O
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Ding ↓R
Ding
Yin Fire
Developing Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Birth You
You
Rooster
Yin Metal
Bathing Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Dressing Up Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Officer Post Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Prime Si
Si
Snake
Yin Fire
Decline Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Ding Wu Xin
↓R ↑O
Xin
↑O
Wu Geng Ren
↓O ↑W
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Ding Ji
↓R
Geng Bing Wu
↓O ↑R
Gui Wu Yi
↓W ↓P
Yi
↓P
Fire on Mountain
Metal in the Sword
Metal in the Sword
Road Side Earth
Road Side Earth
Wood in Forest
Wood in Forest
Fire in Furnace
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.