Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Heng-Yi

Parent

Father

Wood
Geng Zhen 8
Wu Xun 9

Metal

Horse

32
Consistency
196.875°-202.500°
S3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Ji Zhen 8
Si Qian 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
4 8 9

Child

Daughter

Wood
Xin Zhen 8
You Gen 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
4 6 9

Child

Daughter

Wood
Bing Zhen 8
Shen Kan 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
6 8 9

Child

Daughter

Water
Ji Kun 1
Wei Xun 2

Earth

Goat

46
Rising
219.375°-225.000°
SW2
6 8 9

Child

Daughter

Metal
Bing Dui 4
Wu Xun 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Wu Li 3
Wu Xun 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
2 3 7

Parent

Mother

Fire
Geng Xun 2
Zi Zhen 9

Metal

Rat

42
Increasing
16.875°-22.500°
N3
1 2 7

Child

Son

Fire
Ji Xun 2
Hai Kun 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
1 3 7

Child

Son

Fire
Xin Xun 2
Mao Dui 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
1 2 3

Child

Son

Fire
Bing Xun 2
Yin Li 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
1 2 7

Child

Son

Metal
Ji Qian 9
Chou Zhen 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
1 2 7

Child

Son

Water
Bing Gen 6
Zi Zhen 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
1 2 7

Child

Son

Fire
Wu Kan 7
Zi Zhen 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
4 6 8

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.