Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Pi-Tai

Parent

Father

Metal
Geng Qian 9
Xu Kun 9

Metal

Dog

12
Stagnation
315.000°-320.625°
NW2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ji Qian 9
Chou Zhen 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
1 2 7

Child

Daughter

Metal
Xin Qian 9
Wei Kan 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
2 3 7

Child

Daughter

Metal
Yi Qian 9
You Gen 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
1 3 7

Child

Daughter

Fire
Ji Xun 2
Hai Kun 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
1 3 7

Child

Daughter

Wood
Yi Li 3
Hai Kun 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ren Dui 4
Xu Kun 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
4 6 9

Parent

Mother

Water
Geng Kun 1
Chen Qian 9

Metal

Dragon

11
Unity
135.000°-140.625°
SE2
4 8 9

Child

Son

Water
Ji Kun 1
Wei Xun 2

Earth

Goat

46
Rising
219.375°-225.000°
SW2
6 8 9

Child

Son

Water
Xin Kun 1
Chou Li 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
4 6 8

Child

Son

Water
Yi Kun 1
Mao Dui 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
4 8 9

Child

Son

Wood
Ji Zhen 8
Si Qian 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
4 8 9

Child

Son

Fire
Yi Kan 7
Si Qian 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
4 8 9

Child

Son

Water
Ren Gen 6
Chen Qian 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
1 2 3

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.